Oferta certyfikatów SSL
SIDAS BIP/CU/PION
SSL BASIC
100 PLN*
rocznie
Subskrypcja certyfikatu SSL –
Let`s Encrypt:


INSTALACJA SSL W KROKACH:

 • Madkom SA generuje certyfikat Let’s Encrypt
 • instalacja certyfikatu SSL przez naszego administratora
 • system uruchamia się w bezpiecznym i szyfrowanym protokole HTTPS

 

.

SSL Premium
200 PLN*
każdorazowo za certyfikat
Instalacja certyfikatu –
CERTUM Commercial SSL.

 

INSTALACJA SSL W KROKACH:

 • Madkom SA zamawia certyfikat SSL
 • certyfikat SSL jest generowany przez administratora Madkom SA
 • instalacja certyfikatu SSL przez naszego administratora
 • system uruchamia się w bezpiecznym i szyfrowanym protokole HTTPS

SSL MEDIUM
100 PLN*
każdorazowo za certyfikat
Instalacja certyfikatu SSL
dostarczonego przez klienta.

 

INSTALACJA SSL W KROKACH:

 • zakup certyfikatu u dowolnego dostawcy przez klienta
 • przekazanie certyfikatu do Madkom SA
 • instalacja certyfikatu SSL przez naszego administratora
 • system uruchamia się w bezpiecznym i szyfrowanym protokole HTTPS

* cena netto